اکثریت عظیم روشنفکرانی که می‌شناسم در جست‌وجوی چیزی نیستند و هیچ کاری نمی‌کنند و به درد کاری نمی‌خورند.
همه‌شان بد تحصیل کرده‌اند، به طور جدی مطالعه نمی‌کنند، درباره‌ی علوم فقط پر حرفی می‌کنند، از هنر هم کم سر در می‌آورند.
همه‌شان خودشان را می‌گیرند و با قیافه‌ی جدی، گنده‌گویی و فلسفه‌بافی می‌کنند؛ حال آن که پیش چشمشان کارگرها غذا ندارند و چهل نفری در یک اتاق نامناسب می‌خوابند، توی ساس و تعفن و گند و رطوبت و ناپاکی اخلاقی می‌لولند …
پر واضح است که همه‌ی حرف‌های قشنگ‌مان فقط برای آن است که سر خودمان و دیگران شیره بمالیم!
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۳ سال قبل، پنج شنبه ۸ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۴۸
hedgehog
‫۳ سال قبل، پنج شنبه ۸ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۵۸
Elham
‫۳ سال قبل، پنج شنبه ۸ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۵۶
zahralabbafan
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۲۵
majidr
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۴ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۴۷