آدم وقتی جوان است به پیری جور دیگری فکر می‌کند. فکر می‌کند پیری یک حالت عجیب و غریبی است که به اندازه صدها کیلومتر و صدها سال از آدم دور است. اما وقتی به آن می‌رسد می‌بیند هنوز همان دخترک پانزده ساله است که موهایش سفید شده، دور چشم‌هایش چین افتاده، پاهایش ضعف می‌رود و دیگر نمی‌تواند پله‌ها را سه تا یکی کند. و از همه بدتر بار خاطره‌هاست که روی دوش آدم سنگینی می‌کند.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۸ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۳۴
Ali
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۹ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۴
Elham
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۷
Samin
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۱۳
Samin
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۱۳
zahralabbafan
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۲۵
Skugga
‫۳ سال قبل، پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۲