مردم تمام عمرشان انتظار می‌کشیدند. انتظار می‌کشیدند که زندگی کنند ، انتظار می‌کشیدند که بمیرند. توی صف انتظار می‌کشیدند تا کاغذ توالت بخرند. توی صف برای پول منتظر می‌ماندند و اگر پولی در کار نبود سراغ صفهای درازتر می‌رفتند. صبر می‌کردی که خوابت ببرد و بعد هم صبر می‌کردی تا بیدار شوی. انتظار می‌کشیدی که ازدواج کنی و بعد هم منتظر طلاق گرفتن می‌شدی. منتظر باران می‌شدی و بعد هم صبر می‌کردی تا بند بیاید. منتظر غذاخوردن می‌شدی و وقتی سیر می‌شدی بازهم صبر می‌کردی تا نوبت دوباره خوردن برسد
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۴۹
hedgehog
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۵۱
zahralabbafan
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۲۱
Mehrabad
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۱