ورونیکا در طول زندگی اش متوجه شده بود بسیاری از مردمی که می‌شناخت، درباره فجایع زندگی دیگران چنان صحبت می‌کنند که انگار مایلند به آنها کمک کنند، اما حقیقت این است که از رنج دیگران لذت می‌برند، چون باعث می‌شود باور کنند که خوشبخت اند و زندگی نسبت به آنها سخاوتمند بوده.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۵۶
hedgehog
‫۷ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۰
Mehrdad
‫۷ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۲۷
jhamid93
‫۷ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۶
notation69
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۶
docharane
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۰۴