۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۱۹
Elham
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۱۶
Faeze
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۵۵
zahralabbafan
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۴۵
parastooo
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۳
amirnegah
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۰۷