وضع اکثر مردم شباهت به برگی دارد که از درخت جدا میشود، در هوا چرخ میخورد، به این سو و آن سو کشانده میشود و سرانجام بر زمین می‌افتد. ولی برخی شبیه به ستارگانند که در مسیری معین سیر میکنند؛ اینان رهروانی هستند که دست نسیم به دامنشان نمی‌رسد. راه و راهبر در وجود خودشان است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۱۸
damir
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۲
zahralabbafan
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۴۴
Ali
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۰