وضع اکثر مردم شباهت به برگی دارد که از درخت جدا میشود، در هوا چرخ میخورد، به این سو و آن سو کشانده میشود و سرانجام بر زمین می‌افتد. ولی برخی شبیه به ستارگانند که در مسیری معین سیر میکنند؛ اینان رهروانی هستند که دست نسیم به دامنشان نمی‌رسد. راه و راهبر در وجود خودشان است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۴۸
damir
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۰۲
zahralabbafan
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۴
Ali
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۰