"تو فهمیدی، چشمانت را بستی. تفاوت در همین بود. گاهی نمی‌توانی آن چه را که می‌بینی باور کنی، اما باید آن چه را که احساس می‌کنی باور کنی. و اگر می‌خواهی اطرافیانت همیشه به تو اعتماد و اطمینان داشته باشند، باید تو هم به آن‌ها اعتماد و اطمینان داشته باشی، حتی زمان هایی که در تاریکی [شرایط بد] قرار داری. حتی وقتی که داری می‌افتی و سقوط می‌کنی."
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۳۶
damir
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۲
Mohamadzabie
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۵۹
shila95sh
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۵
mohsen4
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۱۹
holy.mary
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۷
zahralabbafan
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۴۳