"تو فهمیدی، چشمانت را بستی. تفاوت در همین بود. گاهی نمی‌توانی آن چه را که می‌بینی باور کنی، اما باید آن چه را که احساس می‌کنی باور کنی. و اگر می‌خواهی اطرافیانت همیشه به تو اعتماد و اطمینان داشته باشند، باید تو هم به آن‌ها اعتماد و اطمینان داشته باشی، حتی زمان هایی که در تاریکی [شرایط بد] قرار داری. حتی وقتی که داری می‌افتی و سقوط می‌کنی."
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۶
damir
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۰۲
Mohamadzabie
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۲۹
shila95sh
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۵
mohsen4
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۴۹
holy.mary
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۰۷
zahralabbafan
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۳