اما در حال حاضر آماده‌ی دیدنت نیستم. دوست دارم تو را ببینم، ولی برای این دیدار آماده نیستم. لحظه‌ای که احساس کنم آماده‌ام، برایت می‌نویسم. آن زمان شاید بتوانیم یکدیگر را بهتر بشناسیم. همانطوری که گفتی، شاید این کاری است که باید انجام دهیم: بهتر شناختن یکدیگر.
‎به امید دیدار
‎نائوکو
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۴
Ali
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۰۴
zahralabbafan
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۴۳
Elham
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۳۷
damir
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۸
HouriehEbrahimi
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۵۰