چرا اندیشیدن در مورد مرگ تا این حد دشوار است؟
موری ادامه داد:"برای این که اکثر ما گویی در خواب به این طرف و آن طرف می‌رویم. (راه رونده در خواب) ما حقیقتا دنیا را تمام و کمال تجربه نمی‌کنیم، و چون بین عالم خواب و بیداری قرار داریم، اعمالی را انجام می‌دهیم که به صورت اتوماتیک وار فکر می‌کنیم باید انجام بدهیم. "
و رویارویی با مرگ همه ی این مواضع را تغییر می‌دهد؟
"اوه، بله. تو از همه ی مشغله هایت دور می‌شوی و روی ضروریات تمرکز می‌کنی. وقتی به این ادراک می‌رسی که خواهی مرد، به همه ی مسایل با دید متفاوتی نگاه می‌کنی."
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۴۰
damir
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۴۲
parastooo
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۲۹
Mohamadzabie
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۰
kafebook
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۳۱
zahralabbafan
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۵۹