عشق یعنی همین. یعنی همه چیز را باید ارزانی کرد، همه چیز را باید فدا کرد، بی طمعِ پاداشی…
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۷ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۲۵
Elham
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۲۳
Mohamadzabie
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۱۰
parastooo
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۸
kafebook
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۰۰
zahralabbafan
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۲۸