۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۴۶
fari frj
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۷
Elham
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۱۷
baharsa
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۱۱
amitis
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۹
parastooo
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۰
holy.mary
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۹
Fahimeh_96
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۰