۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۱۶
fari frj
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۰۷
Elham
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۴۷
baharsa
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۱
amitis
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۱۹
parastooo
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۰
holy.mary
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۱۹
Fahimeh_96
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۰