۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۴۶
fari frj
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۷
Elham
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۱۷
baharsa
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۱۱
amitis
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۹
parastooo
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۰
holy.mary
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۹
Fahimeh_96
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۰
moinshadow
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰، ساعت ۰۶:۳۸