… وقتی آگهی‌های ترحیم را می‌خوانم همیشه سن متوفی را نگاه می‌کنم. ناخودآگاه عدد را با سن خودم مقایسه می‌کنم. فکر می‌کنم ، چهار سال مانده. نُه سال دیگر. دو سال دیگر می‌میرم. قدرت اعداد هیچ گاه به اندازه وقتی که برای محاسبه زمان مرگمان ازشان استفاده می‌کنیم نمایان نمی‌شود. بعضی اوقات با خودم چانه می‌زنم. دوست دارم شصت و پنج سالگی بمیرم؟ چنگیز خان هم شصت و پنج سالگی مُرد. سلیمان محتشم هفتاد و شش سال عمر کرد. بد هم نیست، خصوصاً با حال و روز الانم ، ولی وقتی به هفتاد و سه سالگی برسم نظرم چه خواهد بود؟
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۵
Elham
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۲
Faeze
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۰۰
nakata
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۴۹
parastooo
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۱۹