"آدم‌های وحشت زده و ناامید جذب شخصیت‌های سحر آمیز می‌شن. شخصیت‌های اسطوره ای، مردان حماسی که می‌ترسونن و حضور سیاهی دارن."
"تو داری به هیتلر اشاره می‌کنی ، متوجهم."
"بعضی آدم‌ها بزرگ‌تر از زندگی ان. هیتلر بزرگ‌تر از مرگه. تو فکر می‌کردی حمایتت می‌کنه. کاملاً درکت می‌کنم."
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۵
Elham
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۲
hedgehog
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۳۲
nakata
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۴۹
parastooo
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۱۹