برایم قابل درک نبود. نمی‌توانستم مردی را که در ابراز علاقه خسّت به خرج می‌داد و جلو شور و هیجانش را می‌گرفت درک کنم. یعنی نباید احوالات درونی مان را بروز بدهیم، مبادا ضعیف به نظر برسیم؟ من که نمی‌فهمیدم. در خانه من بوسه و نوازش جزئی از زندگی بود.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۱۰
kafebook
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۲۳
zahralabbafan
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۴۰
nakata
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰
Ali
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۴
Faeze
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۴