ولتر (خطاب به برادر بارون): این که برادر شما بالای درخت‌ها می‌ماند،برای این است که به آسمان نزدیک‌تر باشد?
- برادرم معتقد است که برای بهتر دیدن زمین باید کمی از آن فاصله گرفت.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۵۴
Ali
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۳۱
Elham
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۷
Moses
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۲۹
holy.mary
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۲۶
s@sahar
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۳۳