آزمون حقیقی اخلاق بشریت چگونگی روابط انسان با حیوانات است، بخصوص حیواناتی که در اختیار و تسلط او هستند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۵۵
Ali
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۴۶
hedgehog
‫۲ سال قبل، جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۵۵
docharane
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۰۴