۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۰۰
atena1987
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۲۸
Mahkame
‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۸