۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
atena1987
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۳۹
Parviz
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۰۱
Mahkame
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۷