۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
atena1987
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۳۹
Parviz
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۰۱
Mahkame
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۷