۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
atena1987
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۳۹
Parviz
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۰۱
Mahkame
‫۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۷