_آمدم ببینمت
_خب مرا دیدی غرق در گه ،چرا نمیروی؟
_باید ازت مراقبت کنم. داری خودت را نابود می‌کنی.
_آنچه مرا نابود می‌کند دیگری است
_می توان میان دیگران تنها زیست
_عجالتا این دیگرانند که وسط تنهایی من زندگی میکنند.
_این دیگران را تنهایی تو به وسط معرکه کشیده است
_آمده ای نصیحتم کنی؟
_آمده ام کمکت کنم.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
moazame
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۵۱
Elham
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۰۲
Ali
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۵۸
atena1987
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۳۹
s@sahar
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۲۰