هر چه انسان‌تر باشیم زخمها عمیق‌تر خواهند بود. هر چه بیشتر دوست بداریم بیشتر غصه خواهیم داشت. بیشتر فراق خواهیم کشید و تنهایی هایمان بیشتر خواهد شد. شادی‌ها لحظه ای و گذرا هستند
شاید خاطرات بعضی از آنها تا ابد در یاد بماند اما رنجها داستانش فرق می‌کند تا عمق وجود آدم رخنه می‌کند و ما هر روز با آنها زندگی میکنیم. . انگار که این خاصیت انسان بودن است…!
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
afshin
‫۶ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۱۹
Ali
‫۶ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۲۵
Elham
‫۶ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۱
atena1987
‫۶ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۸