فکر کرد عاشق شدن آدم را ضعیف میکند
شاید عضو یک خانواده بودن دلیل آن باشد
تو مراقب رفتارتی چون نمیخواهی کسانی را که دوست داری،ناراحت کنی!
نمیخواهی باعث عصبانیت آنان شوی زیرا با عصبانیت آنان ، آسیب میبینی!
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۶ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۵۳
Elham
‫۶ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۱۵
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۴۵