۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۴ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۱۳
Ali
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۰۵
Mahkame
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۲۰