۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۵ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۴۰
Ali
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۳۵
Mobina_fxr
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۲۸