حقیقت اینست که زنان حق ندارند رای بدهند، حق ندارند آن کسی را که دلشان میخواهد دوست بدارند، حق ندارند زندگی خود را صرف امور معنوی کنند،رفقا حق ندارند؛ چرا؟ آیا نبوغ ما فقط در زهدان ماست؟ آیا ما نمیتوانیم کتاب بنویسیم؟ نمیتوانیم علم و دانش بیافرینیم؟ نمیتوانیم موسیقی بنوازیم؟ نمیتوانیم دستگاه‌های فلسفی بسازیم؟ نمیتوانیم در بهبود بشریت دخالت داشته باشیم؟ آیا سرنوشت ما همیشه باید به امور جسمانی ختم شود؟
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۱۳
hedgehog
‫۲ سال قبل، جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۲۲
Faeze
‫۲ سال قبل، جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۴۸
atena1987
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۵۸
s@sahar
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۹