هرگز از کودکی خویش آنقدر فاصله مگیر که صدای فریاد‌های شادمانه اش را نشنوی یا صدای گریه‌های مملو از گرسنگی و تشنگی اش را…
اینک دستهای مهربانت را به من بسپار تا به یاد آنها بیاورم که چگونه باید زلف عروسک‌ها را نوازش کرد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۱۸
atena1987
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۲۷
holy.mary
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۲۹
zahralabbafan
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۳۵
Mehrabad
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۴۲
💟💟💟
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۲۸
SHANSER
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۴۶