هرگز از کودکی خویش آنقدر فاصله مگیر که صدای فریاد‌های شادمانه اش را نشنوی یا صدای گریه‌های مملو از گرسنگی و تشنگی اش را…
اینک دستهای مهربانت را به من بسپار تا به یاد آنها بیاورم که چگونه باید زلف عروسک‌ها را نوازش کرد.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۱۸
atena1987
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۲۷
holy.mary
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۲۹
zahralabbafan
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۳۵
Mehrabad
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۴۲