۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Faeze
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۱۱
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۲۹
s@sahar
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۳۲
Elham
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۳۱
Rzzaa
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۱۵