۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
s@sahar
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۲۵
Ali
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۱۹
holy.mary
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۴