۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
s@sahar
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۲۵
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۱۹
holy.mary
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۴