اما مادر سوزانده شد. این یعنی او توی یک تابوت گذاشته شده و سوزانده و نابود شد و خاکستر و دود شد. من نمی‌دانم خاکستر چه شد و نمی‌توانستم موقع سوزاندن جسد سوال کنم چون به مراسم تدفین نرفتم. اما دود از دودکش بیرون آمد و به هوا رفت و گاهی به آسمان نگاه می‌کنم و فکر می‌کنم مولکول‌های بدن مادر آن بالاست، یا در ابرها بر فراز آفریقا یا قطب جنوب، یا دارد به شکل باران در جنگل‌های انبوه برزیل، یا به صورت برف در جایی، فرو می‌ریزد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۵۹
Ali
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۲۶
zahralabbafan
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۰۳
atena1987
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۲۸