روی یک دیوار نوشته بودند لعنت بر پدر و مادر کسی که اینجا آشغال بریزد. پای آن دیوار همیشه آشغال بود. اما پای یک دیوار دیگر نوشته بودند رحمت به روح پدر و مادر کسی که اینجا آشغال نریزد. هیچ وقت ندیدم آنجا آشغال بریزند.
فرق بین لعنت و رحمت است.
ما برای او لعنتیم و تو برای او رحمت.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۶ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۲۶
Elham
‫۶ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۶
Ali
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۷
hedgehog
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۷ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۵۳