وقتی مردم فکر میکنند چند روز بیشتر به پایان عمرت نمانده با تو مهربان میشوند.
فقط موقعی که پیشرفت میکنی به تو چنگ و دندان نشان میدهند!
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۰۸
Mehrdad
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۳۸
Mehrdad
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۳۸
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۱۴