وقتی مردم فکر میکنند چند روز بیشتر به پایان عمرت نمانده با تو مهربان میشوند.
فقط موقعی که پیشرفت میکنی به تو چنگ و دندان نشان میدهند!
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۳۸
Mehrdad
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۸
Mehrdad
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۸
Ali
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۴۴