۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۲۰
Mehrdad
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۲۹
docharane
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۵۸
holy.mary
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۵۹
pania
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۰۷