۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۴۲
s@sahar
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۱۴
hedgehog
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۴ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۶
💟💟💟
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۳۶