هیچ صیادی به وقت شکار حضور خود را اعلام نمی‌کند آن قدر به مرگ‌های متوالی در فواصل منظم دم و بازدم ، تن می‌دهد تا قربانی در ذره ذره ی هوای اطرافش بوی نیستی او را استشمام کند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۳۰
docharane
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۰۸
zahralabbafan
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۸
Mahkame
‫۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۶