ما جوانانمان را تنها برای پیروزی بار آورده ایم اما باید اعتراف کنم آنها هیچ نمی‌دانند که وقت شکست چه طوررفتار کنند… به جوانها گفته ایم که آنها از تمام جوانهای دیگر کشورها باهوش‌تر و شجاع ترندولی وقتی اینجا خودشان به چشم خود دیدند که ذره ای از جوانان دیگر باهوش‌تر یا شجاع‌تر نیستند بهت زده شدند…هم از ما متنفر شدند وهم از خودشان.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۱۰
docharane
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۳۵
Ali
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۹
roxanaa
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۵۶