غم چیز غریبی است، در برابر آن چه اندازه ناتوانیم. به پنجره‌ای می‌ماند که به خودی خود باز می‌شود. اتاق سرد می‌شود، و کاری از دستمان بر نمی‌آید جز این که از این سرما بلرزیم. اما پنجره‌ای است که هر بار کمتر باز می‌شود، و کمتر باز می‌شود، و روزی متعجب می‌شویم که کجا رفته است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۰۱
Ali
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۲۹
fari frj
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۵
atena1987
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۴۵