۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۳۴
hedgehog
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۲۸
Moses
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۲