۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۰۴
hedgehog
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۵۸
Moses
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۰۲