۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۰۴
hedgehog
‫۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۵۸
Moses
‫۵ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۰۲