وقتی کسی را از دست می‌دهید، دلتان برای خاطرات عجیبش تنگ می‌شود. دلتان برای چیزهای کوچکش تنگ می‌شود، برای لبخندش، رفتارش، آن‌طور که توی تخت از این پهلو به آن پهلو می‌شد یا اینکه به خاطرش رنگ دیوارها را عوض می‌کردید.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۱۳
docharane
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۱۸
Moses
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۵۲
Parviz
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۳۹
Mehrabad
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۶
negin_501
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۵