وقتی آدم مجبور می‌شود تنها کسی را به خاک بسپارد که همیشه درکش می‌کرده، چیزی در وجودش می‌شکند. زخمی برمی‌دارد که هیچ وقت خوب نمی‌شود.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۱
holy.mary
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۱
Andre
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۹
Mehrabad
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۶