۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۶
Parviz
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۲
holy.mary
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۱
Andre
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۹