۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۶ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۴
ComeRun
‫۶ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۶
Mamadreza
‫۶ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۸
holy.mary
‫۶ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۸
Roshaanak
‫۶ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۹
hedgehog
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۱
كتابخانه گوگولي
‫۵ سال قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۲۶
PrinceMyshkin
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۳۸