۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۴
ComeRun
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۶
Mamadreza
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۸
holy.mary
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۸
Roshaanak
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۹
hedgehog
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۱
كتابخانه گوگولي
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۲۶
PrinceMyshkin
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۳۸