۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۴
ComeRun
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۶
Mamadreza
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۸
holy.mary
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۸
Roshaanak
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۹
hedgehog
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۱
كتابخانه گوگولي
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۲۶
PrinceMyshkin
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۳۸