هر چند زندگی آدمی شاید گران بهاترین چیز بر روی زمین باشد ، اما ما همیشه به نحوی عمل می‌کنیم که گویی چیزی گران بهاتر از آن نیز وجود دارد… راستی آن چیست؟
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Milipinkman
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۲۰
Andre
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۲۰
Elham
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۲۸
holy.mary
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۱
jhamid93
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۴۴