هر چند زندگی آدمی شاید گران بهاترین چیز بر روی زمین باشد ، اما ما همیشه به نحوی عمل می‌کنیم که گویی چیزی گران بهاتر از آن نیز وجود دارد… راستی آن چیست؟
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Milipinkman
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۵۰
Andre
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۵۰
Elham
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۸
holy.mary
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۲۱
jhamid93
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۴