۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Andre
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۳۸
Ali
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۳۱
Chehrzad
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۰۶
holy.mary
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۱۷
Hani_niro
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۸
M_soroush
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۵
jhamid93
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۴