غیب آموز: چرا نمی‌تونین تحمل کنین که هر دومون حق داشته باشیم؟
رئیس: خب برای اینکه من یه چیزی میگم و شما یه چیز دیگه
-خب که چی؟
+حقیقت مسلما یا اینه یا اون و نه هردو. یا اینکه… یا اینکه حق با شماست و من اشتباه می‌کنم ، یا اینکه من حق دارم و شما اشتباه می‌کنید
-حقیقت شما نمی‌تونه حقیقت منو بپذیره؟
+مسلما نه.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Andre
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۲
M_soroush
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۴
hedgehog
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۳۷
Parviz
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۰۲
Ali
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۲۵
Faeze
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۶