بلاهت در زنان زیبا موهبتی به شمار میرود. شوهران بسیاری را میشناسم که از بلاهت زنانشان به وجد می‌آیند و آن را نشانه ای از معصومیت کودکانه ی آنها می‌دانند. زیبایی چه معجزه‌ها که نمیکند!
نقص عقلی زنی زیبا به جای آنکه توجه‌ها را از او برگرداند، جذاب ترش میکند…
اما اگر یک زن کمی از زیبایی بی بهره باشد، باید بیست برابر یک مرد، باهوش باشد تا حداقل اگر نه عشق، کمی احترام به خودش جلب کند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۷
zahralabbafan
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۷
holy.mary
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۰
jhamid93
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۸