دوست داشتن زمانی که دیگر دوستتان ندارند بدبختی بزرگی است؛ اما از آن بدتر این است که وقتی شما دیگر احساس عشقی نمی‌کنید با عشقی شورانگیز دوستتان داشته باشند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۶
Parviz
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۸
Ali
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۴۰
jhamid93
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۶