انسان هرگاه رازی در قلب نهفته داشته باشد که مجبور به کتمان دائم آن است، به فساد کشانده می‌شود.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۵
Parviz
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۸
Ali
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۳۹
jhamid93
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۶