تنها گناه واقعی این است که آدم تلاش کند خودش را چیزی نشان دهد که در اصل نیست.
وقتی بدانی با خودت صادقی،به آرامش می‌رسی.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۰
Ali
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۲
Elham
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۰
nnegg
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۵۸
Mehrabad
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۱
Rosaaaa
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۱۲