تنها گناه واقعی این است که آدم تلاش کند خودش را چیزی نشان دهد که در اصل نیست.
وقتی بدانی با خودت صادقی،به آرامش می‌رسی.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۰
Ali
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۴۲
Elham
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۰
nnegg
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۸
Mehrabad
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۱
Rosaaaa
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۴۲