۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۵۰
Mehrabad
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۰
jhamid93
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۱
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۶
holy.mary
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۰