پس، از شما خواهش می‌کنم که بنده‌ی حقیر را برای همیشه فراموش کنید. دفعه‌ی پیش که بنده را مورد لطف خودتان قرار داده بودید برای اثبات بی‌گناهیم به پدر چه رنج‌ها که نکشیدم. به همراه این نامه، نقاشی‌یی را هم که در ایام سربه‌هوایی جوانی‌تان برایم فرستاده بودید پس می‌فرستم. این‌که آدم‌ها با دیدن یک نقاشی عاشق همدیگر شوند تصوری نادرست است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
arash_phdk
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۵۵
Ali
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۲
holy.mary
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۱
Elham
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۳۶