۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۶
Parviz
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۳
Elham
‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۰۳
holy.mary
‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۲۰