۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۶
Parviz
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۵۳
Elham
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۳۳
holy.mary
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۰
💟💟💟
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۲۶