۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۶
Parviz
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۳
Elham
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۰۳
holy.mary
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۲۰
💟💟💟
‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۵۶