۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۶
Parviz
‫۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۳
Elham
‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۰۳
holy.mary
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۲۰
💟💟💟
‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۵۶